Video mapping

Zažijte zcela nový rozměr audio-vizuální tvorby, který skýtá technologie videomappingu!

Ohromte své klienty, obchodní partnery nebo návštěvníky svých akcí a dopřejte jim zážitek, o kterém si budou ještě dlouho povídat!

Videomapping je technologie, která pomocí hry světla a stínů vytváří nezapomenutelné scenérie, ve kterých je možné oživit jakékoliv obrazy, doprovázené zvukovou kulisou, dokreslující vyznění. Pro mapování jsou nejčastěji používány budovy, ale jako projekční plochu je možno využít prakticky jakýkoliv předmět od křesla, přes autobus až po dopravní letadlo.

Při přípravě videomappingu je prvořadé kvalitní poznání plochy, na kterou bude promítáno. Velmi často jsou do projekce zasazovány 3D prvky, které posilují plasticitu a splynutí videa s podkladovou plochou. Výsledek pak připomíná film, v němž se reálná kulisa prolíná s promítaným materiálem a doslova tak ožije – z objektu se vynořují římsy, okna, vylétávají předměty, objevují se lidé, mezi okny se proplétá světelný had, zbarvují se nejrůznější části objektu apod.

Jednou z nejvýznamnějších akcí za použití videomappingu bylo promítání na Staroměstský orloj při příležitosti 600. výročí, při němž byl vidomapping představen široké veřejnosti.

Videomapping je velmi často skloňován jako alternativa k tradičním ohňostrojům, oproti kterým má nesporné výhody:

  • Ve srovnání s tradičními velkými ohňostroji a s ohledem na složitost projekce jsou náklady na videomapping až o 80% nižší.
  • Pro realizaci projekce nejsou zapotřebí žádná zvláštní bezpečnostní opatření či atestace jako v případě pyrotechniky.
  • Projekce může být úplně tichá nebo pokreslena libozvučnou hudbou a v žádném případě nemá na citlivější obyvatele nebo zvířata tak stresující dopad jako použití pyrotechniky.
  • Zatímco ohňostroj je jednorázovou záležitostí, vytvořená projekce může být použita opakovaně.

Videomapping tvoříme vždy na míru a na základě požadavků konkrétního klienta. V rámci realizace zajišťujeme:

  1. Zmapování objektu
  2. Vytvoření scénáře projekce dle požadavků klienta
  3. Vytvoření videomateriálu včetně případného zvukového podkladu
  4. Instalaci projektoru
  5. Promítání výsledného díla na objekt