Obecní weby

Nabízíme řešení pro správu obecních informačních kanálů z jednoho místa. Tento unikátní systém Vám zjednoduší a výrazně zefektivní způsob jak předávat informace občanům. A to vše v souladu s legislativou. Sledujeme aktuální dění a tomto ohledu se snažíme být vždy o krok napřed.

Detail služby
Videomapping
Videomapping
Videomapping

Vše na jednom místě

Bez ohledu na velikost je jednou ze základních potřeb obce pružná komunikace a interakce s jejími občany. Díky moderním nástrojům se možnosti této komunikace stávají běžně dostupnými, avšak mnohdy přináší vyšší administrativní zátěž, neboť je nezbytné informace sdílet separátně prostřednictvím jednotlivých nástrojů.

Námi nabízené řešení tento problém eliminuje a nabízí obsluze obecních informačních kanálů unikátní možnost ovládat je z jednoho místa, tím ovládání zjednodušit, zefektivnit, snížit administrativní zátěž a v neposlední řadě přinést úsporu jak časovou, tak finanční.

Chci poptat službu
Videomapping

Moduly systému

 • Webové stránky, včetně úřední desky
 • Obecní dashboard
 • Informační kiosek
 • Sociální sítě
 • To vše z jednoho redakčního rozhraní a formou automatizovaného vstupu

V souladu s legislativou

 • Metodický pokyn č . 99/2019 Sb. MV ČR WCAG 2.1. (přístupnost internetových stránek a mobilních Aplikací)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)
 • Zákon č . 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (sběr a zpracování informací o návštěvnících Webu)
 • Zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinně zveřejňované informace
 • Zákon č . 500/2004 Sb., správní řád (úřední deska) a další
Videomapping
Videomapping

Hlavní přínosy systému

 • Modulární systém, umožňující pořízení vybraných částí nebo celého řešení
 • Jedno redakční rozhraní pro vše, odstraňující duplicitní zadávání
 • Uživatelské rozhraní přizpůsobené obecní administrativě
 • Škálovatelnost a přizpůsobitelnost
 • Kontinuální vývoj - neustále přidáváme nové funkce a opravujeme chyby
 • Hierarchická administrace
 • Soulad s aktuálně platnou legislativou
 • Asistence, školení
 • Interkonektivita - otevřené API systému
Videomapping
Funkce
Standard
Medium
Individual
Dostupné funkce
obsažené v balíčku
web
úřední deska
kiosek
dashboard
sociální sítě
programátor
čistě individuální
individuální design
UX, UI
sestavení modulů
Obecní Weby