Korporátní identita

Jasná pravidla určují hodnoty.

Kvalitní logo včetně manuálu by mělo stát na počátku každého velkého projektu či produktu. To, jak definovat pravidla využití a jasně identifikovat firemní identitu, vnímáme jako základní prvek komunikace a snažíme se na něj klást důraz.