(R)Evoluce v přístupu k informacím

Ať již díky legislativním nárokům na města a obce nebo potřebě zobrazovat komplexní soubor firemních informací může nastat situace, kdy webové stránky daného subjektu působí poněkud nepřehledně. Běžný návštěvník webu je tak nucen procházet mnohdy obsáhlé texty, aby nalezl odpovědi na své otázky či životní situace.

Detail služby