Inteligentní analýza pozemních komunikací

Umělá neuronová síť je, zjednodušeně řečeno, počítačový algoritmus, který se svým chováním do jisté míry podobá biologickým strukturám a mimo jiné se vyznačuje schopností učit se na základě vzorových dat a rozšiřovat svou vlastní databázi „znalostí“. Díky tomu lze na videozáznamu pozemních komunikací označit defekty nebo zájmové parametry a tyto následně pomocí algoritmu identifikovat.

Takto lze v záznamu vyhledávat výtluky, praskliny, vysprávky, ale celou řadu dalších informací jako například vlastnosti VDZ, svodidlových systémů, SDZ a mnoho dalších.