Inteligentní analýza pozemní bezpečnosti

Cílem představované technologie je praktické využití videozáznamů zpracovaných pomocí umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí v oblasti analýzy pozemních komunikací, které má potenciál zautomatizovat celý proces za současné takřka 100% přesnosti.

Detail služby
Videomapping
Videomapping
Videomapping

Technologie

Inteligentní analýza pozemních komunikací pomocí videozáznamů, zpracovaných umělou inteligencí

 • Zefektivnění procesu zjišťování a zpracování závad na pozemních, účelné využití finančních prostředků pro zajištění zvyšování bezpečnosti, komfortu a rychlosti přepravy na pozemních komunikacích za pomocí moderních technologií.
 • Aktuální detekce vizuálně z pořízených videopasportů, případně terénními kontrolory a následně prostřednictvím mobilní aplikace přenášeny do systému CEV.
 • Cílem technologie je praktické využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí v oblasti analýzy pozemních komunikací, s potenicálem zautomatizovat celý proces za současné takřka 100% přesnosti.
Videomapping

Poruchy vozovek

Poruchy vozovek, které jsme schopni diagnostikovat:

 • výtluky
 • vysprávky
 • mozaikové trhliny
 • ÚZKÉ TRHLINY (PODÉLNÉ, PŘÍČNÉ)
 • ŠIROKÉ TRHLINY (PODÉLNÉ, PŘÍČNÉ)
 • ROZVĚTVENÉ TRHLINY (PODÉLNÉ, PŘÍČNÉ)
 • olamování okrajů
 • puchýře
 • vyjeté koleje
 • šířka vdz
 • typ vdz
 • technologie vdz
 • chybějící nebo poškozené vdz
 • typ sdz
 • chybějící nebo poskožené SDZ
 • chybějící svodidlový systém
 • POŠKOZENÝ SVODIDLOVÝ SYSTÉM
 • ZKORODOVANÝ SVODIDLOVÝ SYSTÉM
 • typ kanalizačních vpustí
 • a mnohé další.

Pomocí představované technologie však nemusí být detekovány pouze uvedené poruchy vozovek. Reálně je možno detekovat řadu dalších parametrů, jako například:

Svodidlové systémy

 • Digitální záznam pomocí kamery s rozlišením 4k a frekvencí 60 fps, dále pomocí stereoskopické soustavy kamer, za současného sběru GPS souřadnic, dat z gyroskopu, akcelerometru a sonaru.
 • Odchylky výšky větší než +5 cm, +10 cm, - 5cm a -10 cm.
Videomapping
Videomapping
Videomapping

Výstupy

Vizualizace detekovaných poruch svodidlových systémů na jednotlivých úsecích.

Výstup 1
Výstup 1
Výstup 1
Výstup 1

Možnosti
výstupního reportu

 • Fotografie defektu s grafickým zvýrazněním
 • Údaje o poloze defektu – GPS souřadnice nebo staničení
 • Údaje o velikosti defektu – např. rozměry výtluku, jeho plocha, apod.
 • Údaje o míře poškození – např. % zkorodovaného povrchu svodidel, počet výtluků na m2
 • Údaje o délce nebo šířce – např. šířka VDZ
 • Údaje o nesplnění předpisu – např. informace o vadné šířce VDZ, špatné technologii VDZ
 • Údaje o chybějícím objektu – např. VDZ, SDZ, svodidlo
 • A celá řada dalších dle potřeb a definice zadavatele.

bez detekce

odchylka větší než ± 5 cm

odchylka větší než ± 10 cm

Videomapping
Možnosti práce s výstupními daty

Možnosti
práce s výstupními daty

 • Manuálně – report může sloužit jako podklad pro práci fundovaného pracovníka, který na jeho základě ručně zanese informaci o závadě do systému CEV či obdobného informačního systému.
 • Komparativně – report může sloužit pro automatizovanou inventarizaci aktuální evidence závad: report bude strojově porovnán s aktuální evidencí závad a prověří tak, zda všechny aktuálně evidované závady jsou stále platné, neplatné či neúplné.
 • Automatizovaně – report může být přes API automatizovaně přenášen do systému CEV a/nebo mapových aplikací, kde automatizovaně vytvoření kartu závady a do ní uloží veškeré informace, potřebné k efektivnímu odstranění závady.

Mezi základní možnosti práce s výstupními daty patří efektivní posouzení míry poškození konkrétních úseků vozovky. Na základě definovaných kritérií a detekovaných poruch lze míru poškození vozovky rozdělit např. do 3 základních kategorií:

V případě dostupných dat o platných zárukách na konkrétních úsecích lze sebraná data velmi efektivně rozdělit i dle těchto parametrů a usnadnit tak zadávání oprav jednotlivým zpracovatelům.

Videomapping
Videomapping
 • Zefektivnění procesu zjišťování a zpracování závad na pozemních, účelné využití finančních prostředků pro zajištění zvyšování bezpečnosti, komfortu a rychlosti přepravy na pozemních komunikacích za pomocí moderních technologií.
 • Aktuální detekce vizuálně z pořízených videopasportů, případně terénními kontrolory a následně prostřednictvím mobilní aplikace přenášeny do systému CEV.
 • Cílem technologie je praktické využití umělé inteligence, konkrétně neuronových sítí v oblasti analýzy pozemních komunikací, s potenicálem zautomatizovat celý proces za současné takřka 100% přesnosti.
Videomapping
 • Bezpečnost – díky detailnímu monitoringu stavu pozemních komunikací a vhodně zvolených opatření je možno výrazným způsobem zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 • Rychlost – v porovnání s manuální či vizuální kontrolou videopasportů komunikací nabízí umělá inteligence podstatné zrychlení.
 • Přesnost – po dokončení úvodního procesu učení je kontinuálně dosahována požadovaná přesnost. Umělá inteligence nedělá chyby.
 • Eliminace lidského faktoru – zejména při automatizovaném využití je prakticky eliminován lidský faktor, což opět zvyšuje rychlost i přesnost.
 • Replikace – po dokončení úvodního procesu učení neuronové sítě již není nutné tento proces opakovat. Při repetitivních aplikacích, např. při každoroční kontrole stavu komunikací, pak stačí pouze zpracovat aktuální videopasport komunikaci s již naučeným algoritmem.
 • Sledování trendů – při opětovném použití technologie lze velmi účinně sledovat a vyhodnocovat trendy ve změně situace na pozemních komunikacích, např. sledovat procentuální nárůst poruch povrchu vozovky po zimním období apod.
 • Snížení administrativní zátěže.
 • Úspora finančních prostředků.
 • Přesné manažerské rozhodování a plánování na základě relevantních dat.
Videomapping