Hygis

Systém HYGIS byl navržen pro efektivní řízení úklidu vozového parku a pružnou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem úklidových služeb.

PROPOJENÍ S ŘADOU EXTERNÍCH SLUŽEB

systém polohy vozidel - umožňuje kontrolu úklidu na základě fyzické pozice vozidla v čase.
databáze vozidel – zaručuje čistotu a platnost dat, umožňuje uživatelskou definici parametrů vozidel
databáze provozoven - umožňuje dílčí fakturaci dle provozoven, umožňuje zavést různé fyzické lokace pro úklid a vozy přiřadit konkrétní provozovně čímž se dále omezí výběr a možnost omylu
Active Directory - možnost ověřovat uživatele oproti externímu AD systému, přebírání jeho pravomocí atp. není tudíž nutné mít separátní přihlašovací údaje pro úklidovou aplikaci a jiné aplikace provozovatele

VLASTNÍ SYSTÉMOVÉ DEFINICE

definice úklidu - parametry úklidu (co vše a jak se má uklízet), jednotlivé parametry jsou pak hodnoceny zvlášť
sazby, limity - kolik stojí jeden vůz nebo souprava (rozlišují se typy)
termíny úklidu - jak často se mají vozy uklízet
definice provozoven
definice úklidových zón - pod jednu provozovnu může spadat množství garáží či dep, kde se uklízí na základě plánů můžeme však definovat i točnu, kde se uklízí “ad hoc”
ke každé zóně lze definovat GPS ohraničení (s dostatečnou tolerancí). Mimo tyto zóny pak nelze evidovat úklidy.

Našli jste, co jste hledali?