Cena nájemného v komunitním domě seniorů Senvita je závislá na velikosti bytu. Součástí ceny jsou také zálohy na energie a náklady za služby.

2 550 Kč

Nájemné v bytových jednotkách činí 57,2 Kč/ma je vypočteno z celkové výměry vybraného bytu a podílu na sdílených prostorech.

Velikost bytů je v rozmezí 27,5 m2
až 45 ms dispozicí 1+KK a 2+KK. Podíl na sdílených prostorech činí 10m2 na jednu bytovou jednotku.

Celková rozloha pro stanovení nájemného se tak vypočítá připočtením 10 m2 k rozloze vybraného bytu.

 

Cena nájemného v bytě o rozloze 35 m2 je
2 550 Kč

1 120 Kč

Energie a voda se platí zálohově s následným vyúčtováním reálně spotřebovaného množství energií a vody.

 

záloha na teplo 11 Kč / m2
záloha na vodu  100 Kč / osoba
záloha na elektřinu 400 Kč
internet, pojištění 250 Kč / osoba
   

Zálohy na energie činí u průměrného bytu
1 120 Kč

1 309 Kč

Služby v rámci komunitního domu seniorů zahrnují:

  • úklid společných prostor
  • údržba zeleně na přilehlých pozemcích
  • údržba přilehlých komunikací kontaktní návštěva
  • správu služeb
  • údržbu vybavení společných prostor
  • zajištění donášky nebo dovozu obědů
  • zajištění nákupu tiskovin, potravin, drogistického zboží

Cena za tyto služby činí
1 309 Kč / osobu