LOGOTYP

Pro město Krnov jsme vytvořili nový logotyp spolu s grafickým manuálem. Logotyp je jednoduchý, graficky nápaditý, přímočarý a dobře zapamatovatelný. Jeho základem je „dvojšipka“, která vychází z písmene k. Jedná se o elegantní typografické řešení, díky kterému je logotyp jedinečný a dynamický.

Krnov je město s krásnou okolní přírodou na soutoku dvou jesenických řek. Doslova rovnou z náměstí může člověk vyrazit na některou z turistických tras, kterými je město obklopeno. Krnov má velmi bohatou a zajímavou historii, pestrou a dynamickou současnost a velký potenciál díky svým obyvatelům - to jsou inspirační zdroje, z kterých jsme se při tvorbě logotypu vycházeli.

Dalším prvkem vizuálního stylu města, který vychází z logotypu je „vzor Krnov“. Jedná se o nekonečný vzor, který nabízí prakticky neomezenou variabilitu při zachování konstantního poměru logotypu a „dvojšipky“.

Nový logotyp byl od začátku koncipován jako „grafický ekosystém“, tj. že na základě stejné konstrukce a stejného typografického řešení jsou vytvořeny další logotypy společností a institucí, které patří městu, aby byla vizuální komunikace města co nejkompaktnější.

Aplikace grafického stylu na nové autobusy MHD