LOGOTYP

Pro komunitní dům seniorů v Městě Albrechticích jsme vytvořili logotyp.