VIZUÁLNÍ STYL

Nový logotyp a vizuální styl obce Palkovice byl inspirován krásnou přírodou Beskyd, v jejímž lůně se obec nachází.

 

 

 

| Logo |

 

 

Palkovický čistý vzduch; kopce které svírají údolí, kde leží Palkovice a Myslík; úsměv a široké srdce místních obyvatel;
všudypřítomné ovce; ovce z palkovického znaku; slunce - to vše je obsaženo v OBLAKOVEČCE. V mnohovrstvém, přesto jednoduchém symbolu obce.

 

 

 

| Vizuál |

 

 | Katalog |