PROJEKT

Vytvořili jsme projekt Senior bez nehod - projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Součástí projektu byl kompletní vizuál, logo, spoty, webové stránky, reklamy, atd.

 

Projekt si klade za cíl snížit nehodovost seniorů a rozšířit povědomí o této problematice. Informovat jaká jsou specifika chování seniorů v provozu a doporučit opatření, jež by měla přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. Seznámit s potenciálem moderních asistenčních systémů motorových vozidel, připomenout pravidla silničního provozu, poukázat na vedlejší účinky léků a zdravotních omezení vyplývajících z věku účastníka silničního provozu.

 

Kromě 300 edukativních přednášek po celé České republice bude součástí projektu i mediální kampaň (TV, rádio, tisk, internet). Kampaň není zaměřena pouze na seniora v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty a cestujícího prostředky hromadné dopravy.

 

Logo Senior bez nehod

 

| Logo |

 

Senior bez nehod web

 

| Web |

 

 

| Spot A |

 

 

| Spot B |

 

 

| Spot Řidiči |

 

 

| Spot Cestující v prostředcích hromadné dopravy osob |

 

 

| Spot Chodci |

 

 

| Spot Cyklisti |